ADATKEZELÉSI JOGALAPOK

 

 

Az Ön adatainak az EU adatvédelmi joga által megengedett kezelésére elsősorban az alábbi főbb alapelvek adnak megfelelő jogalapot:

  • ahol Ön a felhasználáshoz a hozzájárulását adta (egy hozzájárulási űrlapot kellett kapnia bármely ilyen felhasználáshoz, és a hozzájárulását visszavonhatja pl.);
  • ahol az az Önnel való szerződésünk megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
  • amikor azt fel kell használnunk jogi kötelezettségeink teljesítéséhez;
  • amikor azt jogos érdekeink érvényesítéséhez használjuk fel, és az érdekeink elsőbbséget élveznek az Ön adatvédelmi jogaival szemben (a jogos érdekeink magában foglalják a jármű termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kutatást és fejlesztést);
  • ahol az Önnel vagy harmadik személlyel szembeni jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében szükséges.

 

Létezhetnek más jogalapon alapuló felhasználások is; ilyen esetben meg fogjuk jelölni a jogalapot, és arról Önt is értesítjük, amint az új jogalap a tudomásunkra jut.