JOGI NYILATKOZATOK.

dam Image

              

A BMW AG LEGFONTOSABB ADATAI.

Ezt a weboldalt a BMW Hungary Kft. működteti.

 

BMW Hungary Kft.

2220 Vecsés,

Lőrinci út 59. 

Cégbejegyzési szám: Cg. 13-09-203153.

Adószám: 27279195-2-13.

TARTALOMFELELŐS.

A BMW Hungary Kft., MINI márkakommunikáció.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS.

A weboldalt a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel hozták létre. Előfordulhat, hogy a megadott adatok hibákat, pontatlanságokat tartalmaznak. A BMW Hungary Kft. senki felé nem vállal felelősséget az ezen információk által okozott károkért, kivéve, ha a hibák gondatlanság vagy szándékosság következményei.

 

A BMW Hungary Kft. fenntartja a termékadatok bármikor történő megváltoztatásának jogát. A termékadatok országról országra változhatnak.

 

A BMW Hungary Kft. nem vállal felelősséget a harmadik fél által készített weboldalak, vagy az ezen oldalakon található, egyéb weboldalakra vezető linkek tartalmáért. Ugyanez vonatkozik a külső weboldalakra vezető linkekre.

SZERZŐI JOGOK.

© Copyright BMW Hungary Kft., Vecsés, Magyarország. Minden jog fenntartva. A szövegek, a képek, a grafikák, a hang-, animációs és videofájlok, valamint azok elrendezése a BMW Group weboldalain szerzői jogi védelem, és egyéb, a szellemi termékeket védő rendelkezések oltalma alatt állnak. Ezen tartalmak üzleti célú másolása és terjesztése, megváltoztatása vagy egyéb oldalakra való átvétele nem megengedett. A BMW Group néhány weboldala tartalmazhat olyan képeket, amelyeknek szerzői jogai harmadik fél tulajdonát képezik.

AZ EMBERI JOGOK ÉS A KÖRNYEZETTEL KAPCSOLATOS NORMÁK TISZTELETBEN TARTÁSA

A BMW Csoport elismeri vállalatának felelősségét az emberi jogok és a környezettel kapcsolatos normák tiszteletben tartásáért. Ez nem csak a saját üzleti tevékenységünkre vonatkozik, hanem globális ellátási láncainkra is.

Tudjon meg többet az ellátási láncokban a vállalati kellő dilligencia-kötelezettségekről szóló német törvény (német ellátási láncról szóló törvény) végrehajtására vonatkozó megközelítésünkről és folyamatainkról a következő irányelvben, vagy kattintson a www.bmwgroup.com/humanrights elemre.

Informátoroknak: Minden, amit tudnia kell az aggályok bejelentéséről, megtalálható az informátorokra vonatkozó eljárási szabályzatunkban és az Adatvédelmi tájékoztatóban.

ADATVÉDELEM.

Személyes adatok:

Amennyiben olyan információt közölsz ezeken az oldalakon, amelyekkel a személyed azonosítható (ideértve az ún. „cookie”-kat is), adataid megadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a BMW Hungary Kft., a magyar jog szerint bejegyzett társaság, székhelye: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59., a Magyar Kereskedelmi Nyilvántartásban nyilvántartásba véve. Cégjegyzékszáma 13-09-203153 az általad megadott adatokat a megadástól számított 5 évig kezelje a 2011. évi CXII. törvény, illetve az 1995. évi CXIX. Törvény rendelkezései szerint. 

 

Adataid megadásával továbbá kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy az Általad megadott adatok kezelése kapcsán a BMW Hungary Kft. mindenkori döntésének megfelelően az adatok feldolgozása végett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót bízzon meg, és az így bevont bármely adatfeldolgozó részére az Általad megadott adatokat a szükséges mértékben továbbítsa. 

 

Adataid megadásával ahhoz is hozzájárulsz, hogy az Általad megadott személyes adatokat és a jelen adatlap kitöltésével egyidejűleg vagy a jövőben nyújtott közvélemény-kutatási és piackutatási információkat a BMW Hungary Kft. együttesen kezelje, feldolgozza, illetve tárolja. Az adatkezelés célja, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és cégünk közreműködésével szervezett rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatót juttassunk el neked, illetve termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztése érdekében kérdéseket intézzünk hozzád. Adataidat bizalmasan kezeljük, azokhoz kizárólag a BMW Hungary Kft., az adatfeldolgozásban résztvevő adatfeldolgozók, és az Általad megjelölt hivatalos MINI Márkakereskedés, vagy Márkaszerviz munkatársai férhetnek hozzá. A 1399 Budapest, Pf. 678. alatti címen, a +36 80 990 008-as telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@mini.hu e-mail címen bármikor kérheted adataid helyesbítését, kiegészítését, adataid további kezelését részben vagy egészben indoklás nélkül megtilthatod (ideértve a harmadik személy részére átadott adatokét is), az általunk rád vonatkozóan kezelt összes vagy bizonyos adatokkal kapcsolatban. Amennyiben arról tájékoztatsz bennünket, hogy a jövőben nem kívánsz együttműködni, ezt egy ún. tilalmi listán rögzítjük, és részedre cégünktől a továbbiakban küldemény, közvélemény-kutatási és piackutatási megkeresés illetve hírlevél nem érkezik. Ilyen rendelkezéssel lakcímed, e-mail címed vagy telefonszámod vonatkozásában külön-külön is élhetsz. Az adatszolgáltatás önkéntes. Adatkezelési azonosító: 01661-0001

 

Más internetes oldalakhoz való kapcsolódás:

A jelen oldalakról más internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag a te kényelmedet szolgálja. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszed, a jelen oldalakat el fogod hagyni. A weboldalakat működtető cégeknek ezen további kapcsolódó internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudják, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A fentiekből következően a weboldalakat működtető cégek az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyták jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállalnak garanciát. A jelen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés a kizárólagos felelősségedre történik.

 

A felelősség korlátozása:

A weboldalakat működtető cégek és a jelen oldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget – korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat. Ez a rendelkezés akkor is érvényes, ha a weboldalakat működtető cégeket a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére előzetesen figyelmeztették.

 

Vegyes rendelkezések:

A weboldalakat működtető cégek jogosultak a fenti feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről időre ismét tanulmányozd át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyél!A weboldalt a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel hozták létre. Előfordulhat, hogy a megadott adatok hibákat, pontatlanságokat tartalmaznak. A BMW Hungary Kft. senki felé nem vállal felelősséget az ezen információk által okozott károkért, kivéve, ha a hibák gondatlanság vagy szándékosság következményei.

 

A BMW Hungary Kft. fenntartja a termékadatok bármikor történő megváltoztatásának jogát. A termékadatok országról országra változhatnak.

 

A BMW Hungary Kft. nem vállal felelősséget a harmadik fél által készített weboldalak, vagy az ezen oldalakon található, egyéb weboldalakra vezető linkek tartalmáért. Ugyanez vonatkozik a külső weboldalakra vezető linkekre.

BMW CSOPORT MEGFELELŐSÉGI SZABVÁNYOK.

A BMW Csoport vállalati kultúráját egyértelmű felelősség, kölcsönös tisztelet és bizalom jellemzi. A törvényes magatartás és az etikus magatartás szerves részét képezi üzleti tevékenységünknek, és fontos feltétele cégünk hosszú távú sikerének biztosításához. Ha többet szeretne megtudni a BMW megfelelőségi programról, kérjük, kövesse ezt a linket.

https://www.bmwgroup.com/en/company/compliance.html 

MÁRKANEVEK.

A MINI a BMW Group márkaneve. Ha nincs másként feltüntetve, az ezen a weboldalon található márkavédjegyek a BMW Hungary Kft. tulajdonát képezik, ideértve a márkaneveket, a modellmegnevezéseket és az emblémákat.

ENGEDÉLY.

A BMW Hungary Kft. egy innovatív és informatív weboldalt szándékozott létrehozni. Minden szellemi termék, így a szabadalmak, védjegyek és szerzői jogok törvény által védettek. A BMW Group vállalatainak vagy az ezen a weboldalon szereplő külső feleknek a szellemi termékeit tilos felhasználni

Jogi információk a MINI Connected szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A MINI Connected szolgáltatási feltételek és Adatvédelmi szabályzat megismeréséért kérjük, tekintse meg az alábbi dokumentumokat.

 

Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük, forduljon a MINI Ügyfélkapcsolati Központhoz: +36 80 990 008.

Vállalatcsoport tagjai.